Výchylky výškovky


Všiml jsem si, že mnoho pilotů má nastavené zbytečně velké výchylky výškovky. Výsledkem je neklidný let, akrobacie při letu na motor a podobné divácky vděčné kousky. V tomto příspěvku popisuji, jak seřizuji a nastavuji výchylky výškovky elektrovětroně já (foto je pouze ilustrativní 😉 ).

Rychlostní polára
Při létání s termickým větroněm je obvykle třeba najít termiku. Pokud se do stoupáku trefíme hned po startu, máme vyhráno (i když někdy také ne). Většinou ale po modelu chceme, aby při hledání termiky obletěl co největší část oblohy s co nejmenší ztrátou výšky. Zároveň je žádoucí, aby model letěl sám, s minimálními zásahy do řízení, protože jen tak lze jeho prostřednictvím číst vzduch.

K tomu se hodí znalost rychlostní poláry. V článku Kdo z koho jsou naměřené rychlostní poláry mých RESek. Pro typickou RESku může rychlostní polára vypadat například takto:


Modře je závislost rychlosti klesání na dopředné rychlosti. Červená přímka je tečna k poláře. Bod, ve kterém se právě dotýká modré čáry, udává optimální rychlost, kterou model z dané výšky doletí nejdále. To by ale platilo pouze za předpokladu, že je klid, nefouká a není termika.

Poláru lze ale snadno posunout – podél vodorovné osy podle větru a podél svislé osy podle klesáku nebo stoupáku. V takovém případě polára udává hodnoty rychlosti a klesavosti vůči zemi, což nás zajímá.


Křivka rychlostní poláry je posunutá o 3 m/s doleva, což odpovídá protivětru, a o 0.5 m/s dolů, což odpovídá klesáku. Optimální rychlost je v tomto případě asi 6 m/s vůči zemi (tj. 9 m/s vůči vzduchu) a klesání je asi 1.3 m/s vůči zemi, tj. 0.8 m/s vůči vzduchu. Pokud bychom v této situaci zachovali původní nastavení podle předchozího obrázku, pohyboval by se model vůči zemi asi 3 m/s a přitom by ztrácel asi 0.9 m/s. Když by oblast klesání měla 100 m, potom s původním nastavením by ji model překonal za 100/3 = 33 sekund a spotřeboval by na ni 0.9*33 = 30 m výšky. Když se model přepne na rychlost, přeletí oblast klesání za poloviční čas, řekněme 17 sekund, a ztratí 1.3*17 = 22 m. Kdybychom seděli ve velkém větroni, měli bychom na tyto výpočty pomůcku (anglicky) a upravovali rychlost plynule podle aktuálních podmínek, u modelu můžeme využít několika předem nastavených bodů.

Nastavení letových fází
Na vysílači mám pro RESku nastavené (mimo jiné) tři letové fáze, které se liší pouze polohou trimu výškovky. Třípolohovým přepínačem tak mohu přepínat mezi třemi body na rychlostí poláře:

 • Poloha 1: výškovka vytrimovaná pro pomalý let
 • Poloha 2: výškovka vytrimovaná pro normální rychlost, přelet
 • Poloha 3: výškovka vytrimovaná na rychlost

Určitě lze trimovat i v průběhu letu bez letových fází, občas tento způsob také používám, ale předem připravená nastavení pomáhají snížit zátěž pilota. K polohám trimů jsem dospěl intuitivně ještě předtím, než jsem začal poláru měřit.

Při pomalém letu je model vytrimovaný na minimální klesavost. Pomalý let se hodí v případech, kdy tak nějak tušíme, že termika není a nebude a je jen prostě třeba „napadat“ co nejdelší čas. V tomto režimu ale nemá model energii na zatáčení, pokud se pokusíme udělat zatáčku, spadne na přetažení. Druhou situací, kdy lze tuto letovou fázi využít, je přímý let po větru, kdy „pronásledujeme“ bublinu, která bývá pomalejší než vítr. Nastavení se s určitými výhradami hodí i pro kroužení v termice, kdy stejně musíme hodně „tahat“.

Přeletová fáze je nejpoužívanější, model opadá asi 0.5 m/s a má dopřednou rychlost asi 7 m/s. Je to o kousek rychlejší let než by odpovídalo optimální klouzavosti, ale kvůli protivětru a klesákům se mi to zdá být výhodné. Stejný režim většinou nechávám i v termice, model má větší rychlost a větší energii.

Rychlé nastavení používám jednak pro motorový let, ale zejména při průletu klesákem a při návratu z termiky. Klesavost v tomto režimu je asi 1 m/s a dopředná rychlost asi 10 m/s.

V průběhu jednoho soutěžního letu přepínám fáze mockrát 🙂 .

Těžiště a výchylky výškovky
Z článku O účincích výškovky přebírám následující obrázek ukazující typické silové účinky na výškovce při (odshora) pomalém, normálním a rychlém letu.


V článku je i vysvětleno, že nemusí být vhodné, aby vztlak na výškovce někdy působil nahoru a někdy dolů, tj. přecházel přes nulu. Ale třeba to někdo zvládá, tento článek má být o výchylkách výškovky. Vztlak na výškovce a potřebné výchylky výškovky závisí na poloze těžiště.


Na tomto grafu je ukázána závislost vztlaku na výškovce na vztlaku křídla pro typickou RESku při dvou polohách těžiště (vypočítaná programem AVL). Při pomalém letu je součinitel vztlaku křídla asi 0.7, při přeletu asi 0.5 a při rychlém letu asi 0.1. Když bude těžiště tohoto hypotetického modelu ve vzdálenosti 80 mm, přejde vztlak na výškovce při vztlaku křídla asi 0.25 přes nulu se všemi z toho vyplývajícími problémy. Při poloze těžiště 60 mm je vztlak v celém rozsahu rychlostí pod nulou, tj. směřující dolů.

Polohu těžiště tak může určovat řiditelnost modelu. Zajímavé je i to, že při zadní poloze těžiště se vztlak na výškovce mění mnohem více než při přední poloze těžiště. Což je mimochodem argument proti tvrzení, že zadní poloha těžiště zlepšuje výkony 😉 .


Na druhou stranu výchylky výškovky jsou potřeba větší při přední poloze těžiště. AVL vrátil tento graf. Tedy, pokud při ladění modelu posouváte těžiště dozadu, nezapomeňte zmenšovat i maximální výchylky výškovky (případně zvětšovat exponencialitu).

Graf udává vychýlení výškovky ve stupních. Při hloubce kormidla 30 mm a výchylce 3 stupně odpovídá výchylka asi 1.5 mm. Samozřejmě je v praxi potřeba o něco víc pro korekce poryvů apod.

Maximální výchylka výškovky
Maximální výchylku výškovky nepotřebujeme v přímém letu, nýbrž v zatáčce. V utažené zatáčce je výškovka obtékaná výrazně odspodu, tudíž musí být přitaženo. Směrovka bývá bez výchylky. Vysvětlené (či alespoň naznačené) je to v tomto a tomto příspěvku.

Maximální výchylku výškovky tak lze určit tak, že model uvedeme do ostré zatáčky (o průměru tak 10 m nebo i méně), přičemž držíme směrovku v neutrálu a výškovku plně přitaženou. Model by měl zatáčku držet po řekněme alespoň 2-3 kruhy. Pokud přechází do přetažení, je výchylka výškovky moc velká. Mně to vychází tak na 4 mm.

Jsem si vědom, že mnohému nerozumím a mnohé přehlížím, proto svůj fungující způsob neměňte. Každý nechť si dělá, co se mu zlíbí, co mu funguje, nastavení modelu je nanejvýš individuální záležitostí.

Honza
30.5.2023

Komentáře: 10

 1. Ahoj Honzo,
  fajn počtení, díky za to.

  Navázal bych na tvojí druhou větu.
  Běžná RESka letí rychlostí 5 m/s
  Při motorovém letu odhaduji rychlost 15 m/s, a možná i více.
  O kolik menší výchylku budu potřebovat na výškovce při motorovém letu?
  Dá se nějak odhadnout „velikost“ ofukování výškovky urychleným proudem vzduchu od vrtule ?

  1. Jako upřímně – vážně někdo potřebuje u RES řešit výchylky při letu na motor? Pokud někdo na motor dělá vyloženě akrobacii, tak má evidentně blbé výchylky i obecně (anebo do toho hrabe „jak prase“), řešit to úpravou na motor je trochu úsměvné. Vesměs na motor stačí samostatný trim VOP.

   Jinak k tomu přepínání letových režimů – ano, principiálně to není od věci, ale dovolím si na Honzu jednu rýpavou osobní otázku. Připusťme pro jednoduchost, že těmi třemi režimy získáš na výkonnosti proti tomu, když poletíš vše v jednom (tady bych uvedeným výpočtům věřil vcelku bez výhrad). Ehm, ale opravdu se ti ještě nestalo, že jsi ztratil daleko více tím, že jsi letěl v jiném režimu, než jaký sis myslel že máš nastavený? Já nějak čím déle létám, tím víc mám tendenci tohle zjednodušovat, jak to jen jde…

   Trochu mimo RES – velmi poučné je, když si občas mohu zalétat v F5J s modelem našeho nejlepšího pilota (RM), naposledy minulý víkend. Nějak člověk získá pocit, že na úplném vrcholu je leccos trochu jinak 🙁 Ale tedy vnímám pokrok, když jsem tohle zkoušel před pár lety, tak jsem to bez legrace skoro nebyl schopen řídit a bál jsem se, že to rozbiju, teď už to bylo v pár věcech překvapivé, ale bez zásadních potíží 🙂 🙂

   1. Ahoj Tomáši, klidně rýpej, proto to píšu 🙂 . Nevím, jestli jsem někdy ztratil nevhodnou letovou fází, možná jo, ale nevím o tom. Fáze (vznešené slovo, lépe trim výškovky) přepínám automaticky, bez přemýšlení. Na druhé straně určitě nezvládám mít na jednom kniplu víc funkcí podle nastavení jiného přepínače, to už jsem si vyzkoušel, a nejde to 🙂 H.

  2. Ahoj Karle,
   dík 🙂 , jinak nevím. Při větší rychlosti proudění samozřejmě stačí menší výchylka ke stejnému účinku. Ale na elektrovětroni s běžícím motorem může být dost věcí jinak, vektor tahu nemusí být v ose modelu, kormidla mohou být obtékaná pod jiným úhlem apod. Chce to vyzkoušet. Velikosti výchylek v jednotlivých režimech neměním, jen středové polohy (trimy) a taky mám dost exponenciality. A navíc mi motorová fáze letu žádné problémy nedělá 🙂 H.

   1. Tomášovo nastavení plně respektuji.
    Já osobně mám v režimu (letové fázi) MOTOR nastaveny výchylky zhruba poloviční, a to na všech svých letadlech.
    Trim VOP pak používám k nastavení přímého letu na tři-čtvrtě plynu.
    Zajímalo mě jen, zda by to nešlo nějak kvantifikovat, aby bylo zřejmé, jak velké jsou rozdíly v silách na VOP při letu maximální a optimální rychlostí.

    1. Ahoj Karle, spočítat jde všechno akorát to nemusí být pravda 😉 . Součinitel klopného moment profilu je teoreticky konstanta, takže klopný moment se zvětšuje se čtvercem rychlosti letu, tj. síla na výškovce, která klopivý moment kompenzuje, se také musí zvětšovat. Při motorování je ale výškovka ofukovaná vrtulí, takže se pohybuje jakoby rychleji, takže k vyvinutí stejné síly stačí menší výchylka. Jinak řečeno, při rychlém letu bez motoru bude potřeba větší výchylka výškovky než při stejně rychlém letu pod motorem.

     Co se týká sil, viz graf výše ukazující závislost vztlaku výškovky na vztlaku (tj. rychlosti) křídla. Předpokládá se, že výškovka letí stejně rychle jako křídlo. Pokud by byla výškovka ofukovaná proudem od vrtule třeba 2x rychleji než je rychlost letu, tak bude součinitel vztlaku 1/4 udaného. Tedy teoreticky.

     A nakonec, já zvláštní fázi pro motorový let nepoužívám, každý to holt máme jinak 🙂 H.

   2. Trochu obecně – pojem letové fáze se často bere jako něco „vznosného a komplexního“, ale v reálu to prostě znamená pouze to, že se pro jistou podmínku „něco“ změní, běžně ale jen pro jednu „drobnost“…
    Já třeba fázi na motor mám (aktivuje se rovnou spínačem motoru, takže tady je plná automatika a jakýkoli omyl je vyloučen), ale slouží jen na oddělení trimu výškovky, nic jiného neměním. Popravdě ten samostatný trim motoru většinou smysl má, mám to tak i u F5J, ale nic více.
    Mimochodem co si naopak asi přidám do RES (zatím ale nemám) je spíš fáze pro přistání, chce to přidat výchylky výškovky dolů, aby to šlo pořádně „uzemnit“… Když se nechá dost velká výchylka dolů v běžném letu, tak si do toho člověk občas „hrábne“ 🙁

 2. Tome, muzes nejak sireji ten posledni odstavec? Akceptuji, pokud to nepujde.

 3. Já se přikláním k Ivanovi. Moc zkušeností z lítání nemám, ale když jdu na přistání a vytáhuji brzdu (brzdy) u RESky , tak musím spíše tahat jinak to při plné brzdě okamžite zapichuji. Naopak v u jiných (F3J, F3B, RCEV ) při vytažených vztlakách musím potlažit, neboť se mi model začíná vzpínat. Tak nevím.

  1. Ivan téměř jistě narážel na něco jiného co jsem psal o něco dříve, totiž na to o nastavování top F5J, což se mi zrovna rozepisovat nechce. Takže se k němu vlastně nepřikláníš 🙂

   Ale teď k tomu letovému režimu přistání pro RES, to naopak klidně popíšu 🙂
   Tady Petře jde o dvě ne zcela související věci… Zaprvé ano, prakticky každá RES začne po vysunutí brzd padat na nos, ale to není o výchylkách, nýbrž o potřebě mixu, který ti při vysunutí spoilerů výškovku trochu natáhne. Tohle pokládám za celkem nezbytné a velmi doporučuji.
   Jenže to nic nemění na tom, že ty prostě ve finále potřebuješ mít možnost s modelem rázně „píchnout“ – neletíš ve finále vždy na brzdách, pak je to jasné, ale i když letíš, tak stejně to finální potlačení bude velké, protože model se spoilery reaguje tupěji atd. Netvrdím, že je přidání větší výchylky dolů úplně nezbytné (to je rozdíl proti výše zmíněnému mixu), ale každopádně to je seriózní téma k úvaze.

Komentáře nejsou povoleny.