Drobky – 2.8.2009

Dnes ještě trochu teorie o potahu křídla (snad naposledy) a účinnosti pohonů.

Kompozit vs. „papírák“
Ještě jednou, snad naposledy, k porovnání papíráků a kompozitů. Jednou z dalších možností byla tloušťka odtokové hrany, u kompozitových křídel bývá přeci jen tenčí. V XFOILu jsem „potlustil“ odtokovku profilu AG17 z 0.001 na 0.01 (tj. při hloubce 100 mm by byla odtokovka 1 mm tlustá) a přepočítal poláry. Tedy, tím to také není 🙁 .


Takže už zbývají jen dynamické jevy, ty ale nejsem schopen ani odhadnout, natož spočítat.

Jaký motor pro „outrunner“
Když jsme „řešili“ pohon Petrova Allegra, v jednu chvíli jsem se domníval, že odpovídajícím ekvivalentem jeho Turnigy je AXI 2208/34. Není, ale napadlo mne, proč se vlastně nepoužívá pro „outrunnery“? Výsledky v níže uvedené tabulce jsou spočítány DriveCalcem, účinnost vrtulí potom dle „teorie“ jinde na těchto stránkách. Napájecí napětí je 7.4 V (přesně), rychlost letu 10 m/s, vrtule sklopky Aeronaut.

Motor Vrtule Proud Otáčky Účinnost motoru Účinnost vrtule Účinnost celkem Výkon vrtule
A 1/min W
AXI 2208/34 13×8 18.8 4804 0.578 0.644 0.372 51.79
AXI 2208/34 12×6.5 16.2 5113 0.613 0.663 0.406 48.72
AXI 2208/34 11×6 13.2 5519 0.658 0.665 0.438 42.76
AXI 2208/34 10×6 8.9 6187 0.728 0.650 0.473 31.18
AXI 2208/34 9.5×5 7.4 6459 0.753 0.665 0.501 27.44
AXI 2208/26 10×6 15.6 7126 0.646 0.601 0.388 44.75
Turnigy 2836 1650 10×6 16 6826 0.548 0.617 0.338 40

Ta vrtule 13×8 už je asi moc, ale 12×6.5 s AXI 2208/34 dává o 10% větší výkon (tj. tah za letu), než vrtule 10×6 s AXI 2208/26.

Druhým poznatkem je „zoufalá“ účinnost Turnigy ve srovnání s AXI. DriveCalc používá naměřené hodnoty motorů, takže je možné, že podkladem pro měření byl prostě jen nepovedený kus.

Stoupavost elektrovětroně
V posledním sloupci tabulky je výkon vrtule. To je pro e-větroňáře důležité číslo, protože z něj lze usuzovat na stoupavost modelu. Výkon se vydělí desetinásobkem hmotnosti a odečte se asi 1 (může to být i méně i více, ale jednička je nejjednodušší – někdy vysvětlím). Tedy, půlkilový model s výkonem 40 W bude stoupat asi 7 m/s (40/0.5/10 -1). Pokud není známa účinnost motoru a vrtule, lze obvykle uvažovat s celkovou účinností 0.4 (opět, rozmezí může být od asi 0.3 do asi 0.5).

Je to šedivá teorie, v praxi to může být jinak, ale mým oblíbeným heslem je: „několik měsíců v laboratoři dokáže uspořit pěkných pár hodin, které by jinak bylo nutné strávit v knihovně“.

Účinnost pohonu v praxi
Zkusil jsem „seškrtit“ Havrana. Na vysílači jsem nastavil omezovač plného plynu tak, aby byl příkon přibližně 120 W (což by odpovídalo 2čl.) oproti přibližně 275 W původním (se 3čl.). Po západu slunce jsem naměřil, že na 1 sekundu motoru připadá přes 8 sekund kluzu, s větším příkonem je to přes 15, takže celkově účinnost vychází při menším výkonu asi o 25% větší. A dokonce to zhruba odpovídá i vypočtenému očekávání 🙂 . O optimalizaci pohonu pro Autonomy ještě bude řeč.

Jan Kubica
2.8.2009