Vrtule Aeronaut CAMcarbon

Firma Aeronaut (či správněji aero-naut Modellbau GmbH na svých stránkách uvádí pro modeláře velmi užitečné informace –
výkonové charakteristiky ucelené řady vrtulí – diagram a excelovou tabulku s naměřenými hodnotami otáček při výkonu vrtule 100 W.

Statický (tj. bez dopředného pohybu) výkon vrtule lze odhadnout ze vztahu

P = K * Nb,

čili výkon je konstanta krát otáčky na exponent.

Hodnoty vypočtené z diagramu pro některé vrtule jsou uvedené v tabulce (platí pro trámec 42 mm):

Průměr [palce]

Stoupání[palce]

1011 K

b

8

5

3.913

3.095

9

5

3.517

3.158

9.5

5

7.033

3.109

9

7

7.469

3.106

10

6

10.226

3.076

10

7

6.721

3.146

11

6

10.983

3.123

10

8

15.341

3.094

11

7

12.524

3.127

11

8

17.642

3.101

12

6.5

22.014

3.084

11

10

18.015

3.133

12

8

29.956

3.095

13

8

48.539

3.050

13

11

43.496

3.118

Příklad: vrtule 10×6 točí 10000 ot./min. Vrtule spotřebovává výkon

P=10.226*10-11*100003.076=206 W.

K čemu je to dobré a jak s daty pracovat – o tom někdy příště.

Jan Kubica

9.3.2009