Rychlostní polára

Výkony větroňů lze snadno znázornit grafem zvaným rychlostní polára. Na vodorovné ose je rychlost letu, na ose svislé potom rychlost klesání. Pomocí takového grafu lze snadno porovnávat výkony modelů s různými profily, různou geometrií křídel, plošným zatížením, apod.
Číst →