„Jak na termiku“ trochu jinak

Při svém brouzdání intenetem jsem před časem narazil na serveru NASA na článek či zprávu o zajímavém projektu nazvaném „Thermal Self-Generating Flying Apparatus“ (něco jako „letadlo, které si samo dělá termiku“, dále jen SGT). Zařízení bylo vyvinuto v souvislosti s dlouhodobými průzkumnými lety bezpilotních prostředků.
Číst →

Drobky – 4.9.2009

Ve světě se utěšeně rozvíjí FXJ, tj. výškový spínač. Zajímavě o tom píše Palo Lišhák na slovenských stránkách, tentokrát o Velké Británii, Argentině a Portugalsku. Ačkoliv mne FXJ zatím neoslovila, těší mne to. Pokud má některá kategorie nejblíže k vytouženému F5_ jménu, jsou to určitě „sviště“ (jak tomu na Slovensku pěkně říkají).
Číst →

O aerodynamické účinnosti

Otevřete-li kteroukoliv knihu o aerodynamice, či zeptáte-li se rovnou odborníka, dozvíte se spoustu podrobností o teorii proudění, Reynoldsových číslech, mezní vrstvě, obtékání, apod. Ne že by to nebylo Číst →

Rychlostní polára

Výkony větroňů lze snadno znázornit grafem zvaným rychlostní polára. Na vodorovné ose je rychlost letu, na ose svislé potom rychlost klesání. Pomocí takového grafu lze snadno porovnávat výkony modelů s různými profily, různou geometrií křídel, plošným zatížením, apod.
Číst →