Pravidla RCEX 2017

Oproti předchozím ročníkům jsem vypustil přepočet bodů za chod motoru podle výkonového zatížení. Výpočet celkového skóre je tak možné provést přímo na ploše. Na druhou stranu to otevírá prostor pro „rychle stoupající modely“ (eufemicky řečeno), ale protože mým hlavním cílem je létat a poskytnout příležitost k létání každému, zdá se mi provedené zjednodušení přijatelné. Navíc stejně všichni létáme s větroni F5J/RCEV/RCEN/RCEO s přibližně stejnou stoupavostí 😉 . Tedy, silnou termiku a spolehlivou techniku!

 1. Jakákoliv elektra.
 2. Let v době trvání 10 minut zakončený přistáním na přesnost.
 3. Doba chodu motoru ani počet zapnutí motoru za letu nejsou omezeny, při startu musí být motor v chodu.
 4. Hodnocení:
  a) 1 bod za každou nedolétanou nebo přelétanou celou sekundu;
  b) 1 bod za každou celou sekundu chodu motoru
  c) 3 body za každý celý metr vzdálenosti od terče k nejbližší části modelu až do maxima 30 bodů.
 5. 3 soutěžní lety, které musí proběhnout v jednom dni a musí být za takové prohlášeny před startem.
 6. Letový den musí spadat do startovního okna o délce 9 dní (od soboty do další neděle, přičemž do okna spadá poslední den v měsíci – viz tabulka dále).
 7. Účast: zaslání/registrace výsledků nejpozději den po skončení startovního okna.
 8. Hodnocení: v každém kole (měsíci) dostane účastník do celoročního žebříčku
  (21-pořadí) bodů, tj. 20 bodů za 1. místo, 19. bodů za 2. místo, atd..
 9. Do celkového pořadí korespondenční soutěže se počítají body za 8 nejlepších kol.
 10. Odměnou za účast v korespondenční soutěži je diplom.

Poznámky:
Příklad výpočtu skóre: motor 22 s, přistání 9:57 a 3.5 metru od bodu odpovídá 22 (motor) + 3 (odchylka od 10 minut) + 3 (celé metry od bodu) * 3 = 34 bodů.

 • Termíny soutěžních oken:

  Měsíc Datum
  Leden 28.1. – 5.2.2017
  Únor 25.2. – 5.3.2017
  Březen 25.3. – 2.4.2017
  Duben 29.4. – 7.5.2017
  Květen 27.5. – 4.6.2017
  Červen 24.6. – 2.7.2017
  Červenec 29.7. – 6.8.2017
  Srpen 26.8. – 3.9.2017
  Září 23.9. – 1.10.2017
  Říjen 28.10. – 5.11.2017
  Listopad 25.11. – 3.12.2017
  Prosinec 23.12. – 31.12.2017
 • Honza
  23.1.2017