Rychlostní polára

Výkony větroňů lze snadno znázornit grafem zvaným rychlostní polára. Na vodorovné ose je rychlost letu, na ose svislé potom rychlost klesání. Pomocí takového grafu lze snadno porovnávat výkony modelů s různými profily, různou geometrií křídel, plošným zatížením, apod.

Aniž bych se chtěl pouštět do výkladu, jak se rychlostní polára „vypočítá“ (uvozovky proto, že je to spíše odhadování než přesný výpočet), chtěl bych na dvou příkladech demonstrovat, na co se z rychlostní poláry dá usuzovat.

Profil větroně RCEJ
Před časem jsem porovnal několik různých profilů pro RCEJ. Původní článek byl psán pro dnes již neexistující stránky Michala Michny. Příkladný model měl rozpětí 1700 mm, plochu 30 dm2 a hmotnost 500 g. Rychlostní polára takového modelu pro 4 různé profily je na obrázku níže.
Rychlostni polara pro RCEJ

Tedy v rozmezí rychlostí mezi 6 a 10 m/s jsou všechny profily v podstatě rovnocenné (to byl i závěr původního článku). RG14 vyhrává při velkých rychlostech, s prohnutějšími profily se bude lépe „vylizovat“ termika. Celkově jsou rozdíly ale velmi malé, řekl bych, že až překvapivě malé.

Můj závěr je ten, že pro dosažení kýžené větší pronikavosti bude asi nutné jiného zásahu než změny profilu. Zřejmě moc nepomůže ani klapka, pro pomalý let určitě ano, ale pro rychlost bude potřeba zvětšit hmotnost nebo podstatně zmenšit odpor.

Havran vs. Optima
V současné době provozuji dva elektrovětroně, jenž jsou charakterem značně rozdílné, jak ukazuje následující obrázek.
Havran a Optima

Havran je lehký (až moc), Optima je zase typický svahový model (ale na RCEN je skvělá). Při rychlostech menších než asi 8.5 m/s je lepší Havran, pro větší rychlosti (větrnější počasí) bych nasadil Optimu.

Minimální klesavosti nejsou až tak moc rozdílné, řekněme 10%. Když bude beztermické počasí a bude se létat převážně rovně, budou výkony velmi podobné. Bude-li ale třeba kroužit ve stoupavých proudech, bude Optima ve výrazné nevýhodě (a není to jen kvůli neřízené směrovce). Havran totiž může létat rychlostí jen necelých 7 m/s, Optima nejméně 9 m/s. Poloměr zatáčení je dán ale druhou mocninou rychlosti (opět ve značném zjednodušení), takže Havran se udrží ve stoupáku o polovičním průměru než by potřebovala Optima. A to už je setsakramentský rozdíl, zejména v termických kategoriích.

Přesto mám rád oba modely, podle nálady. S Optimou je větší zábava a na RCEN v pohodě stačí, ale jsou dny, kdy mám chuť se jen tak procházet a moc neřídit.

Jan Kubica
5.2.2009