Zaujatý pohled na F3L

O schvalování pravidel F3L (dříve RES) a svých názorech na důvody vzniku této kategorie už jsem psal na RES.cz. Aviator Láďa mne varoval, že se na mě sesype vlna kritiky, chvíli jsem se bál, ale kupodivu nesesypala (naopak, ani jeden komentář). Že bych měl tedy jednou pravdu?

Povzbuzen tímto „úspěchem“ 🙂 tedy ctěné RES komunitě předkládám pokračování v podobě postřehů týkající se vlastních pravidel (neoficiální, neschválený a neautorizovaný překlad je ke stažení jako PDF tady, v levém sloupci je anglický originál, v pravém potom můj český překlad).

Při prvním čtení pravidel mne napadlo, že vypadají jako nařízení našeho ministerstva zdravotnictví 🙂 (přeháním, vím, ale dělám to rád). Tolik omezení pohromadě aby jinde pohledal. Osobně vidím problém v tom, že co je v pravidlech napsáno, musí být pořadatel schopen zařídit, prosadit nebo prokázat, ať už při přejímce před soutěží, nebo v případě protestu v jejím průběhu. V případě F3L to vůbec nemusí mít jednoduché.

 1. Rozpětí smí být nejvíce 2 metry.
  Rozpětí uvádím jako příklad jednoznačného a jednoduchého kroku, stačí svinovací metr 🙂 .
 2. Vzdálenost mezi zadní hranou brzdicího štítu (štítů) a odtokovou hranou musí být nejméně 5 cm.
  Hrana štítu a odtoková hrana nemusí být rovnoběžné, dokonce ani přímé. Vím, jsem hnidopich, ale shodou okolností jsem minulý týden strávil v normotvorné komisi, většinou se tam dohadujeme o takovéto „blbosti“.
 3. Dřevěný povrch trupu může být potažený skelnou/uhlíkovou/aramidovou tkaninou (GFK/CFK/Kevlar), ne však na výměře větší než 1/3 celkové plochy.
  Toto je podle mě průšvih. Určit přesnou plochu složitého tělesa, jakým trup modelu je, může být práce na několik hodin. Kdybych tvořil pravidla, tak bych tento bod úplně vypustit, resp. laminátový potah buď povolil, nebo úplně zakázal.
 4. Na letové ploše se vytyčí startovací čára, která je kolmá ke směru větru.
  Kolmost je přesně definovaný termín, ale směr větru ne. V pravidlech jsou navíc ustanovení týkající se situací, kdy vítr na startovací čáru kolmý není. Přitom by stačilo doplnit „přibližně“, to už definici nemá 😉 .
 5. Na startovací čáře se s roztečí minimálně osm (8) m vyznačí startovací body pro jednotlivé soutěžící.

  Do okruhu 10 m od přistávacího bodu v průběhu přistávání smí vstoupit pouze pilot a jeho pomocník.
  Tady už to pravidlotvůrci s těmi čísly přehnali. Ve vypjaté soutěžní atmosféře může někdo protestovat, že pilot na sousedním bodu narušil jeho 10 m okruh, pokud nebudou přistávací body alespoň 15 m od sebe. Já bych tedy tu druhou větu do pravidel vůbec nedával.

 6. Katapult se skládá z pryžové hadice o délce 15 ± 0.2 m a nylonové vlečné šňůry, která má délku 100 ± 1 m, minimální průměr 0.7 mm a je opatřená praporkem.
  Opět předpis materiálového i tvarového provedení – proč zrovna hadice a proč zrovna nylon? Jsou i jiné možné průřezy a materiály. Ale pravidla jsou pravidla 😉 . Horší je, že vlastnosti gumy se mění s teplotou i historií. Gumičkáři znají tzv. „vytahané a unavené svazky“, takže podle pravidel bude třeba gumu v průběhu soutěže zkracovat? Kdybych psal pravidla já, tak bych doplnil, že se gumicuky kontrolují pouze před začátkem soutěže.
 7. Tažná síla pryžové hadice nesmí při natažení na délku 45 m přesáhnout čtyřicet newtonů (4 kp). Střední kvadratická odchylka tažné síly všech v soutěži použitých katapultů musí být menší než 4 newtony (0.4 kp). Minimální tažná síla pryžové hadice při natažení na délku 45 m nesmí být menší než 27.5 N (2.75 kp).

  O změně vlastností gumy už jsem se zmínil, předpokládám, že co se naměří na začátku soutěže, může být jiné než v jejím průběhu. Opět by stačilo doplnit, že jde o hodnoty jmenovité, zkontrolované před začátkem soutěže. Vždyť jde jen o rovné podmínky pro všechny.

  Horší je předepsání střední kvadratické odchylky. Osobně se domnívám, že autor měl na mysli jinou statistiku – největší odchylku od průměru. K výpočtu střední kvadratické odchylky už je totiž potřeba alespoň kalkulačka a nějaké znalosti matematiky. Ale možná se pletu, přeci jen přišel návrh z Německa.

  Nakonec, kilopond je jen as 9.8 N, takže když se pružinovou váhou na zavazadla naměří 4 kg, je to ve skutečnosti více než 40 N předepsaných pravidly.

  Já bych všechna tato čísla nahradil podmínkou „stejnosti“ gumicuků s největším dovoleným rozdílem mezi nejlepším a nejhorším zařízením.

Tolik tedy k matematice a fyzice v F3L. Určitě se tímto mým psaním nedejte od létání F3L odradit, chtěl jsem jen upozornit na to, že pokud se mezi piloty najde nějaký „bezcharakterní oportunista“, dávají mu pravidla hodně příležitostí, aby se mohl projevil 🙁 . Zlatý elektry 🙂 .

Nakonec jsem si nechal finále.

Pravidla F3L finále předepisují, pokud si tedy nezavedeme nějakou místní úpravu (náš Sportovní řád to umožňuje), bude „třeba“ finále na našich soutěžích létat. Přitom pořadí pilotů ve finále určuje pořadí v soutěži, bez ohledu na výsledek ze základních kol. No jo, ale co tedy zapsat pilotům do žebříčku? Řešení nemám, ale věřím, že si trenéři poradí 🙂 .

Při termickém létání hraje větší či menší roli náhoda, alespoň pro většinu pilotů. Domnívám se, že každý by měl mít nárok na jednu „slabší chvilku“ nebo technickou závadu. Pokud se neškrtá, nebo se létá jen malý počet kol – menší než asi 6, je finále určitou náhradou za škrtací let. Pokud se nechce létat finále, v kategoriích, v nichž se to smí, mělo by se škrtat. Třetí alternativou je létat hodně kol, třeba 10 nebo 12 (jako v mikrosoutěžičkách). Do určité míry jsou tudíž ekvivalentní následující možnosti:

a) nízký počet letů (4, 5) bez škrtání, plus finále
b) střední počet letů (6, 7, 8) se škrtáním, bez finále
c) vysoký počet letů (více než 9) bez škrtání, bez finále

Je fakt, že s 30 piloty a třeba jen pěti gumicuky je varianta (a) asi nejpřijatelnější. Mně je akorát líto těch pilotů, co se do finále neprobojují – jet na soutěž třeba jen kvůli 20 minutám soutěžního létání mi přijde škoda času.

V Austrálii si v F5J zavedli finále pro všechny piloty. Po základních kolech se rozdělili na „elitu“ a „jelita“ a obě skupiny letěly 4 lety o pořadí, ovšem na 15 minut. Ceny dostali vítězní piloti v obou skupinách. Setkalo se to se značným úspěchem. Já mám radost, že něco podobného už máme dávno na Manušických soutěžičkách.

Honza
8.12.2021

Komentáře: 17

 1. Ahoj Honzo.
  Máš úplnou pravdu, že by se některé detaily mohly upravit v zájmu ochrany pořadatelů. Se stoupající oblibou této kategorie a jejím přijetí do FAI by to asi bylo ku prospěchu… Několikrát jsem se již setkal s tím, že někdo poukazoval, že startovní čára není přesně kolmo na vítr. Většina soutěžících to chápe, že se vítr občas stočí ale jsou tací, kteří se budou chtít po nezdařeném letu hádat, že podmínky nebyly regulérní. Tento bod bych viděl jako důležitý.
  Bod 5 je taky zralý na úpravu. V bodě 6 a 7 s tebou souhlasím a ke tvému návrhu se připojuji.
  Co se týče finále, byl bych pro druhou variantu. Tedy bez finále a jeden start škrtací. Na pár soutěžích se už stalo, že pro juniory se finále z časových důvodů nedělalo a vzhledem k tomu, že kategorie by měla být hlavně pro žáky a juniory, bylo by určitě lepší aby si zalítali. Minimálně 6 kol pro všechny se stihnout dá. Je to jen o dobrém startérovi, ten by stihnul i 8 kol. Někde se to mezi jednotlivými koly zbytečně dost protahuje. Tady mě přijde třeba zbytečné, když se startér ptá jednotlivě jestli je ten a ten připravený ke startu. Mám pracovní čas, který je delší než letový, takže pokud odstartuji později nic se neděje. Navíc je to moje chyba, že jsem nebyl včas připraven…

  1. Ahoj Ivo,

   děkuji za komentář i potvrzení, že nejsem úplně mimo.

   Považuji za nutné uvést, že tento článek nemá žádný oficiální účinek. Pravidla jsou platná (nebo budou za 3 týdny) a pokud někdo považuje za potřebné v nich něco upravit, musí jít oficiální cestou. Já si jen vybral „odměnu“ za přeložení pravidel tím, že jsem napsal, co si o nich myslím 🙂 .

   Mezinárodní F3L pravidla mi přijdou skoro stejná, jako ta národní RES platná letos, která nikomu žádné velké problémy nezpůsobovala, nebo jo? Všechno záleží na lidech, popravdě si nepamatuji, že by na národních soutěžích někdo podal oficiální protest, vždy se to nějak vyřešilo „domluvou“. Ale třeba je gumicuková komunita soutěživější než ta naše elektroletecká. Určitě je v F3L mnohem více čísel a dalších „jednoznačných“ údajů než třeba v F5J. Nepochybuji ale, že se časem vše tak nebo jinak „usadí“.

   Zdá se mi, že když jsem se za svou kariéru asi 2x vyskytl na mezinárodní soutěži, žádná kontrola před startem nebyla. Startér vyhlásil přípravný čas, který plynule přešel do pracovního. Možná se mýlím, možná jsme se nechali příliš rozmazlit, ale mně by taková organizace nevadila. Ani v kategoriích, v nichž se za opožděný start platí 😉 .

   Honza

   1. Ahoj Honzo,
    letošní pravidla byly v pohodě, jen pár jedinců občas řešilo právě tu gumu proti větru. Ono to někde ani nejde. Plocha letiště je prostě někdy omezená. To slůvko přibližně by bylo dobré.

  2. Upřímně protest proti neregulérnosti kvůli kolmosti čáry na vítr při proměnném směru větru si umím představit v RCVS s absolutním hodnocení, kde to někdy loterie být může. U RES ale díky přepočtu ve skupině je to dost jedno, v skupině jsou na tom všichni plusmínus stejně.

   Co se týče finále, tak zase trochu opomíjíte ty přepočty v rámci skupin… Ono je i v F5J vidět, že je docela loterie podle rozlosování, jak je která skupina těžká. Pokud se létá finále, tak se v něm vesměs sejdou fakt nejlepší a tvrdě si to rozdají, na menších akcích bez finále (či v RCEV) už jsem ale viděl více než dost problematických situací, kdy někomu vyloženě los pomohl. A to raději neuvažuji případy, kdy se pak spekulovalo o tom, že pořadatel losu trochu „pomohl“ 🙁 Vcelku chápu a respektuji odpor proti povinnému finále na jednodenních akcích s menším počtem pilotů, ale větší soutěže to prostě posouvá o kus výše a myslím si, že v tomto je asi nejlepší cesta jako u F5J, kdy je finále nepovinné, ale řekněme doporučené na větších akcích. Snaha o zpochybnění finále jako celku (jako se stalo třeba u RCEV) mi moc šťastná nepřipadá, třeba letošnímu dvoudennímu MČR by finále vyloženě slušelo…

   1. To finále já mám rád, je to adrenalin. Na větší soutěži je to super. Ale jak píše Honza, když už přijedu na soutěž, mělo by se lítat… Když většina dá jen 4 šestiminutové starty a někdy teda spíš kratší, tak je to škoda…

 2. Kauzu „Finále RCEV“ si přesně pamatuji. Souhlasím s Honzou. Jen bych doplnil, že vyhlášení výsledků často dopadlo jako v případě „… já prosím trvám na opakování ceremoniálu“.

  Dalším kámenem úrazu bylo, že za první místa ve finále se přidělovaly body do žebříku. Takže: zatímco soutěž lze z vážných důvodů ukončit (v souladu s ústavou) vlastně už po jednom startu, finalisté chtěli dolétat finále „byť hrom v nás bil a mráz nám v kosti vál“.
  Už jsem sjezdil hodně soutěží RCEV a mám zato, že současný formát (obvykle) 6 startů s jednou škrtačkou a bez finále je přijímaný velmi pozitivně. Resp. dosud jsem neslyšel nikoho špačkovat.

  Formalita: Na prosincovém zasedání předsednictva FAI se pouze připravuje pouze agenda pro jarní plénum, které teprve rozhoduje. Myslím, že F3L projde ale neodvažuji se to tvrdit předem. Už jsem toho zažil příliš. Na plénu stačí jeden šťoural, který spustí nekonečnou debatu, předseda se naštve a bod z jednání vyhodí. To byl mimochodem případ F5J.

  1. Ahoj Ivane,

   podle mě je těch 6 letů v RCEV akorát. Když se daří, je to 60 minut soutěžních letů, když se nedaří, tak při dvou tříminutových startech 🙂 v kole pořád ještě víc než půl hodiny.

   Děkuji za upřesnění dění v CIAM FAI, možná bys měl jeden zpravodaj věnovat této modelářské politice, domnívám se, že by si to se zájmem přečetli i ti, kdo sem nechodí.

   Dík, H.

 3. Ahoj Honzo,
  toto byl můj návrh koncem září zaslaný L. Buškovi (bez odpovědi, bez reakce), Ing.Romanu Vojtěchovi (bez odpovědi, bez reakce) předsednictvu KLeM ČR ( jednoznačně okamžitě zamítnuto p. Ciniburkem)
  Návrh na úpravu pravidel Sportovní řád Leteckých modelářů 2021
  V návaznosti na schválená pravidla na zasedání CIAM FAI dne 8.5.2021 viz \.
  2021 AGENDA ANNEX 7f Germany Agenda F3RES THERMAL GLIDERS
  Navrhuji:
  Ponechat v platnosti národní pravidla bod 9.4.8. Kategorie RES minimálně po dobu jednoho roku.
  Předložený návrh odůvodňuji následovně:
  – pravidla schválená CIAM FAI obsahuji mnoho nepřesností a nejasností, která při jejich použití mohou vyvolat nepřeberné množství diskusí a protestů. Samozřejmě v neprospěch oblíbenosti dané kategorie a i následné nevraživosti mezi samotnými soutěžícími.
  – z dostupných materiálu nelze odvodit jakékoliv paragrafované (bodové) znění včetně nového názvu kategorie odpovídající zvyklostem CIAM FAI, na základě kterého by bylo možno navrhnout změny dle postupu schváleného v pravidlech CIAM FAI.
  – nesouhlasím s názorem některých „zkušených“ funkcionářů, že na soutěži vykládá ducha pravidel ředitel a tak je možno někde použít tento výklad a jinde onen výklad v „duchu“ pravidel nebo jinde přesně podle ducha textového znění.
  Pravidla by měla být jasná a jednotná pro všechny zúčastněné a to jak soutěžící, tak i pořadatele.
  Shora uvedený návrh umožní pořadatelům soutěží pořádat soutěže RES s uvedením zda tyto budou pořádány podle pravidel Sportovního řádu Leteckých modelářů bod 9.4.8. Kategorie RES, která jsou dnes dosti precizně zpracovány, nebo podle jakýchsi schválených pravidel F3RES Thermal Glider, která zatím nejsou úplně to, co by měla pravidla představovat. Pak je na rozhodnutí všech zainteresovaných jak se rozhodnou.
  Zároveň při akceptaci uvedeného návrhu, mají zodpovědní funkcionáři (trenéři, šéftrenéři, předsednictva, zástupci v CIAM FAI) možnost a čas na předložení případných pozměňujících, doplňujících návrhů na úpravu stávajícího znění pravidel CIAM FAI.
  V Praze dne 30.9.2021
  Tady je odpověď:
  Vážení,
  v souladu se Sportovním řádem České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, konkrétně s bodem 1.5.3 Platnost pravidel, cituji „1.5.3. Návrhy na změny stavebních a soutěžních pravidlech národních kategorií a návrhy na zrušení nebo zavedení pravidel nových kategorií lze předkládat pouze prostřednictvím příslušného šéftrenéra.“,
  nelze tento návrh zaslaný Petrem Cejnarem přijmout,
  neboť nebyl předložen prostřednictvím šéftrenéra, do jehož kompetence RES kategorie patří.
  Ale rozumím „duchu“ přiloženého textu a pak se mě osobně jeví mnohem lepší cesta vylepšit pravidla celosvětové. Zde zasílám odkaz na příslušný formulář https://fai.org/ciam-documents sekce CIAM FORMS & OTHER DOCUMENTS.
  Ještě si dovolím upozornit, že ředitel soutěže opravdu nesmí vykládat pravidla. V souladu s se Sportovním řádem České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, konkrétně s písmenem d) bodu 4.1.1 Práva a povinnosti jury nebo hlavního rozhodčího, platí jejich výklad.
  S přáním příjemného dne
  Tomáš Ciniburk
  člen předsednictva Klubu leteckých modelářů ČR Svazu modelářů ČR
  oblast činnosti: Sportovní řád

  Souhlasím, že pravidla F3L nejsou úplně OK a neexistuje oficiální překlad, o který by se pořadatel a soutěžící mohli přít. Už vidím jak 12-14letí klucí se dohadují o angliské verzi text nebo klucí 55+(nechci někoho urazit).

  A ještě k finále- také nejsem velkým příznivcem abych čeka na čtyři kola nějakého finále (hodina stráty času) .
  Např. při 20 soutěžících /4 statoviště
  Na ZL (zimní liga) létáme cca 4 kola podle rozlosování.
  – nádleduje sestavení pořadí pak
  – poslední čtyři letí proti sobě
  – předposlední čtyři atd
  až po nejlepší čtyři, kteří letí jako poslední skupina
  Tím je zajištěno, že všichni letí stejný počet letů, body ze skupiny se samozřejmě přepočítávají na 1000.
  Domnívám se , že je to spraveldivé pro všechny.
  Ahoj Petr

  1. Ahoj Petře,

   děkuji za příležitost nahlédnout do zákulisí 🙂 , ale asi k tomu není co dodat. Snad jedině to, že by se mi líbilo, kdybychom měli i na národní úrovni vícekolový mechanismus, obdobně jako je tomu na úrovni mezinárodní. Tj. návrh od kohokoliv, expertní skupina, předsednictvo a plénum. Občas mě překvapuje, že i v hobby máme tolik politiky, ale on i ten návrh F3L je „protlačený silou“, viz článek u Láďi Buška odkazovaný výše, kdo nevěří, může si pustit video.

   Překlad neoficiální je ke stažení v úvodu článku, mám živnost na překlady a domnívám se, že vím, o čem se v pravidlech mluví, takže se neskromně domnívám, že překlad použitelný je. Jenomže ona už se anglická verze v detailech lišila od německého originálu. Uvidíme, ono se to nějak vyvrbí, v hlavních bodech jsou pravidla jasná. Překlad je veřejně dostupný, pokud tam někdo najde nepřesnost nebo chybu, dopředu si „sypu popel“ a můžeme se o interpretaci bavit, čas ještě je.

   Jinak F3L se létat nechystám, takže opravdu nejsem nijak zainteresován. Dokonce bych řekl, že se mi ta kategorie nelíbí, na rozdíl od ERES. Jen doufám, že elektrám se „zmezinárodnění“ obloukem vyhne.

   Nakonec k finále – podle mě to děláte na ZL dobře, ale my na MS ještě lépe – přeskupení máme po 3. a 5. letu ze 6 celkem 🙂 , ale to je jen takové pošťouchnutí.

   Hezký večer,
   H.

 4. Ahoj Honzo,
  nezpochybňuji tvůj překlad nebo nějaké drobné chyby. Chci poukázat na to, že v předtermínu byly schváleny změny pravidel (na úrovni FAI v květnu 2021, na úrovni KleM ČR 5.10.2021) ale nikdo nijak neuveřejnil, že budou nová mezinárodní, pouze L. Bušek napsal začátkem prosince a uveřejnil odkaz na znění pravidel na stránkách FAI. A to je špatně.
  Ano TY nemůžeš svůj překlad prohlásit za ofociální. To může v posloupnosti udělat L. Bušek, R. Vojtěch, předsednictvo KleM, předsednictvo SMČR. A protože to nikdo z dotčených v termínu stanoveným pravidly neučinil, ani do dnešního dne toto předsednictvo KleM ČR neprojednalo, mám za to, že budou v klidu platit oboje pravidla i v roce 2022. V opačném případě je to porušení pravidel Sportovního řádu.

  1. Ahoj Petře,

   tak to vám teda fakt nezávidím 🙂 . Jestli Tě chápu správně, tak v našem Sportovním řádu zůstanou RES, při tom budou platit F3L a pořadatel si může vybrat, kterou kategorii bude pořádat? Jak psal výše Ivan, třeba F3L plénum neschválí, ještě je čas dát na modlení 🙂 .

   H.

 5. Ahoj Honzo,
  já jsem jim to psal. Povolte pro rok 2022 oboje pravidla, ať pořadatel sdělí v propozicích podle jakých se bude létat. A jste OK. Ne, bylo to zastupujícím předsedou bez jakéhokoliv projednání zamítnuto.
  A že jsou tam nedostatky víš sám dobře. Třeba jen tolerence délky gumy a silonu. Příklad: sejde se gumicuk na spodní hranici tolerance s gumycukem na horní hranici tolerance. Rozdíl 3m. Můžež je natáhnout ale jen na stejnou vzdálenost 150m. Je tedy jasné, že reakční síla na kratším gumycuku bude v úvodu tahu větší a tím získáš i výhodu počáteční rychlosti, kterou delší gumycuk již není schopen dohnat a zároveň díky své váze tě bude tahnou rychleji k zemi.
  O upevnění výškovky není ani slovo, diskutabilní je spojka křídla, zda může být ocelová a pak takové ty další české dotazy (rámečky na serva??, páky kormidel,?? zapojení dvou serv na brzdách – původně bylo přes V kabel ???? atd..).
  Proto byl můj návrh. Byl ale rychle zamítnut ?!?!?!?!

  1. Ahoj Petře,

   neboj, ono se to nějak vyvrbí. Předpokládám, že se do začátku sezóny piloti mezi sebou domluví, co a jak, nakonec jim ani nic jiného nezbude 😉 . Na Tebou zmiňované sporné body názor mám, ale protože RES nelétám a létat nehodlám, tak by nebylo fér je tu ventilovat. H.

 6. Zase jen formality: Je mozno ustanovit mistni upravu (local rule) ale ta musi byt uverejnena predem, v pozvance na soutez. Nektere odchylky od pravidel FAI mame stanoveny uz v ramci narodnich pravidel.
  Pokud nova pravidla projdou v FAI, jsou napred na urovni „preliminary rules“. Vyhodou je, ze se mohou menit kazdy rok. Nevyhodou je, ze nelze organizovat vrcholne souteze.

  1. Ahoj Ivane,
   jen potvrzuješ hned v první větě můj původní nárh, který byl hozen pod stůl.
   – Pořadatel napíše v propozicích podle jakých pravidel se bude léta (FAI nebo národní).
   Místní úpravy lze aplikovat jen v případě, že se jedná o úpravy směřující k bezpečnosti soutěže, soutěžících a létání jako celku. Nelze modifikovat daná pravidla (např omezit rozpětí modelů, nebo stanovit jeho min hmotnost a pod.) Lze třeba zkrátit délku gumicuku, upravit počet kol, apod. To ano.
   Proč jsem navrhoval létat podle obou pravidel opět vycházelo z toho co i Ty uvádíš:
   – „preliminary rules“ – v průběhu roku je možno doladit pravidla a odstranit nedostatky.
   Prostě někdo na to nerad slyší, když to někdo předloží.
   Přeji Vám všem pěkné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

   1. Ahoj Petře,

    tak mě napadá, že to přesně tak, jak popisuješ, bude. Pořadatel řekne, co se smí a co ne, a bude jasno. Ono těch sporných bodů moc není, napadají mě v podstatě jen dva:
    – v RES je nula za let za přistání dále než 30 m, zatímco F3L vyžaduje, aby prostor definoval pořadatel; takže když definuje 30 m od přistávacího bodu, bude to stejné
    – odpadnutí kabinky při přistání, což je také velmi snadno řešitelné

    Přijde mi, že lidé jsou rozumní a dohodnou se.

    Klidné a spokojené Vánoce,
    H.

 7. Ačkoliv jsem na potenciální problémy, které může mít pořadatel s měřením a vyhodnocováním sil jednotlivých gumicuků, upozorňoval dlouho, až zveřejnění mého překladu pravidel vyvolalo adekvátní reakci. Nakonec jsem pod tíhou argumentů pánů Buška, Cejnara a Ciniburka musel sám rád uznat 🙂 , že „střední kvadratická odchylka“ je blbost. Jako již mnohokrát si máslo na hlavě sypu popelem:

  Původní odstavec mého překladu:
  c) Tažná síla pryžové hadice nesmí při natažení na délku 45 m přesáhnout čtyřicet newtonů (4 kp). Střední kvadratická odchylka tažné síly všech v soutěži použitých katapultů musí být menší než 4 newtony (0.4 kp). Minimální tažná síla pryžové hadice při natažení na délku 45 m nesmí být menší než 27.5 N (2.75 kp).

  se nahradí formulací
  c) Tažná síla pryžové hadice nesmí při natažení na délku 45 m přesáhnout čtyřicet newtonů (4 kp). Maximální rozdíly v tažné síle mezi všemi v soutěži použitými pryžovými hadicemi musí být menší než čtyři N (0.4 kp). Minimální tažná síla pryžové hadice při natažení na délku 45 m nesmí být menší než 27.5 N (2.75 kp).

  Aktualizovaný text ke stažení jako PDF tady.

  Omlouvám se za způsobené potíže,
  H.

Komentáře nejsou povoleny.