Drobky – 27.4.2014


Tak máme nového pilota. V pátek jsem ho odpojil od „učitele“ a v sobotu si odlétal první závody RCEN. V prvním kole sice zapsal výsledek 34 bodů (1:34 za let a -60 za přistání), ale ani mně se příliš nedařilo 😉 .

Bezdrátové spojení obou vysílačů fungovalo naprosto bez problémů, syn se naučil „létat“ (či alespoň udržet model ve vzduchu) za 4 asi čtvrthodinové lekce.

Ze všech nabízených možností, které DX9 v menu „Trainer“ nabízí, jsme použili jen tu základní, kdy se model řídí vysílačem učitele, který vstupy od vysílače žáka akceptuje a předává dál jen v případě, že učitel drží stisknuté tlačítko. Zaujala mne varianta, kdy se žák řídí do doby, než mu učitel „hrábne do řízení“, žákovi je poté možno model předat přepnutím příslušného spínače na nulu a zpátky do aktivní polohy (třeba i na to jednou dojde s nějakým složitějším modelem).

Na obou vysílačích, DX9 i DX5e, je vzadu na štítku uvedeno číslo amerického patentu 7,391,320 (google již obsahuje databáze patentů a umí i překlad (byť nesrozumitelný)).

Patent se týká RC systému, který obsahuje vysílač s vysílacím modulem a rádiem řízené zařízení s motorem a přijímacím modulem, kde se řídicí instrukce týkající se práce motoru se z vysílače posílají po digitálním, vysokofrekvenčním a rozprostřeným spektrem modulovaném spoji, přičemž vysílač vysílá nejméně dva různé signály a přijímací modul má nejméně dva přijímače. Další patentové nároky se týkají detekce a korekce chyb, fail-safe a telemetrie. Patent má prioritu od 1. dubna 2005 a je zajímavé, že je zřejmě považován za „rodinné stříbro“, protože v současné době k němu vlastní práva RBS (to všechno lze vyčíst z příslušné stránky databáze google).

Na interpretaci patentu, případně jeho aplikovatelnost na způsoby přenosu jiných výrobců si netroufám, ale nepřekvapilo by mě, kdyby firmy, jako jsou Futaba, Graupner, aj., platily licenční poplatky, protože i po devíti letech stojí firmě Horizon Hobby (či spíše oné bance) patent udržovat.


Byl jsem při tom, když Arnošt na našem letišti zalétával dmychadlového Jaka-23.


Až na ty rudé hvězdy moc hezký model, já bych volil barvy československé, kdysi jsme jich asi 20 dostali.

Překládal jsem propozice na soutěž a zarazil jsem se, zda použít pro překlad českého termínu „soutěž“ anglické slovo „contest“ nebo „competition“. Podle internetových diskusí je „contest“ vhodnější pro akce, kdy se zápolí spíše s okolními podmínkami, zatímco „competition“ je souboj s ostatními účastníky. Pro naše leteckomodelářské soutěže je tedy vhodnějším termínem „competition“. Na druhé zamyšlení mi ale došlo, třeba RCEX je typický „contest“, kdy létá každý sám za sebe a spíše proti počasí než proti ostatním pilotům, přeci jen záleží hlavně na tom, jaký den i denní dobu si člověk k letům vybere. Ale baví mě oboje 🙂 .

Honza
27.4.2014

1 komentář

  1. Pavliku přijmi obří gratulaci k Tvé pilotní zkoušce.
    Strýc Jirka ze Slunečné!!!!!!

Komentáře nejsou povoleny.