Daňový výkon podruhé

Kdo nechce nebo neumí měřit příkon elektropohonu, může pro soutěže RCEX a NS-1000 atd. použít výkon vypočtený – daňový. Viz podrobnosti v předchozím článku.

Daňový výkon závisí na:
a) rozměrech motoru:
– u „oběžek“ na průměru a délce statoru
– u „inrunnerů“ na průměru a délce rotoru
(v obou případech tedy na rozměrech mezery mezi statorem a rotorem)
b) hodnotě kv
c) nominálním napětí baterie
d) průměru vrtule

Prográmek v Excelu (ke stažení zde) vypočte daňový výkon a pokud zadáte i hmotnost modelu, určí i koeficient k, kterým se v RCEX násobí skutečná doba chodu motoru, i povolenou dobu chodu motoru v NS-1000.

Program zatím obsahuje údaje pouze o některých motorech Mega, Axi a MVVS, další budu přidávat podle chuti, potřeby a také dostupných podkladů. Pokud Váš motor v tabulce nenajdete, musíte zadat data motoru přímo.

Vypočtené hodnoty příkonu jsou nutně jen přibližné, i když shoda s hodnotami naměřenými je pro některé případy až překvapivá.

Tedy, „daňový výkon“ je tímto schváleným způsobem stanovení příkonu pro RCEX, NS-1000 a případně i další soutěže.

Jan Kubica
1.4.2010

PS: Samozřejmě přivítám každou připomínku k programu. Dík, H.