Liga neoficiálních elektroletů (NEL)

NEL se bude létat ve dvou kategoriích.

RCEX obnáší let na čas zakončený přistáním na cíl, doba chodu motoru se od celkového letového času odečte. Pokud však pilot zapne motor v průběhu letu (tj. druhé a další stoupání), je penalizován nehodnocením přistání. V rámci této kategorie budou vypsány 3 třídy.
– Extreme
– Limited-S
– Limited-L.
V „Extreme“ se od letového času odečítá přímo doba chodu motoru. Ve třídě „Limited“ se skutečná doba chodu motoru násobí koeficientem odvozeným od příkonového zatížení (příkon ku hmotnosti modelu ve W/kg). „S“ potom znamená omezení rozpětí na max. 2200 mm, větší modely jsou „L“ (v Extreme rozdělení podle rozpětí není a není ani žádné omezení pohonu).

Pravidla Autonomy jsou ještě jednodušší – s daným přídělem energie nalétat ve vymezeném čase (obvykle 3.5 hodiny) co nejvíce 6 minutových letů. I zde jsou modely podle rozpětí rozdělené na „S“ a „L“.

Příkon pro třídu Limited postačí odhadnout, doporučeným nástrojem je program DriveCalc, ale lze uplatnit i přímé měření nebo jiný způsob. Součástí přihlášovacích údajů bude i specifikace pohonu a pořadatel si může udané informace ověřit. Při soutěži bude k dispozici klešťový ampérmetr pro namátkovou kontrolu. Pro Autonomy je doporučeno mít baterii správné kapacity, v pravidlech přesto zůstává alternativní omezení energie dle vztahu proud krát čas.

Létání RCEX bude probíhat v kolech. Podle počtu účastníků a aktuálních podmínek se může létat například v jedné skupině v kole o délce 1 hodiny, případně ve dvou skupinách po 30 minutách, atd. Způsob létání určí pořadatel, vždy ovšem tak, aby o okamžiku startu mohl a musel rozhodnout pilot. Pracovní čas bude vždy min. 2-3 násobkem maxima.

V Autonomy je pracovní čas jen jeden, obvykle 3.5 hodiny.

Přihlášky na soutěž budou elektronické a bude platit, že kdo dřív přijde, může si vybrat z neobsazených kanálů. Pokud dojde ke kolizi kanálů, lze ji vyřešit létáním ve skupinách pouze v RCEX, v Autonomy však nikoliv, tam bude mít pozdě přihlášený pilot smůlu.

Do RCEX je možné se přihlásit i do více tříd, do Autonomy nikoliv.

Časoměřiči nebudou (či s nimi alespoň nepočítám). V RCEX si budou měřit dobu letu soutěžící navzájem, přičemž pro měření doby chodu motoru lze využít stopky ve vysílači. V Autonomy si každý soutěžící měří i dobu letu sám (neboť musí být pouze delší než 6 minut, na přesném času nezáleží).

Pořadatel má právo a povinnost soutěžící kontrolovat a v případě provinění se proti pravidlům bezpečnosti, vlastní soutěže nebo i jen slušného chování hříšníka potrestat. Nejvyšší autoritou je ředitel soutěže. Soutěže jsou však určeny pouze gentlemanům, proto žádné problémy nebudou :-).

Předběžná pravidla NEL.

Jan Kubica
27.11.2009